2880 - RWC07.070916.France_Namibia.Toulouse.Poitrenaud_Bock. Marco_Turchetto.JPG